De Clubdag

Ieder jaar organiseert Nut en Genoegen samen met ENPKV Nijverdal een clubdag rond half januari waar vele kippen, konijnen, eenden en duiven worden tentoongesteld en gekeurd. Deze clubdag wordt gehouden in Vriezenveen en in september zijn wij te gast op de jongdierendag van ENPKV. Daarnaast bezoeken leden van Nut en Genoegen diverse shows in binnen- en buitenland met hen dieren en als bezoeker.

Een officieler en groter evenement is de tweejaarlijkse Grenslandshow in Vriezenveen. Deze open kleindierententoonstelling trekt al jarenlang vele inzenders en bezoekers. Begin november wordt de show gehouden in een goede gevulde manege, waar het dier en mens aan niets ontbreekt.

Belangstelling om een kijkje te nemen bij een van onze activiteiten? Het bestuur geeft u graag alle informatie als deze niet via de agenda te vinden is.

 


Clubdag Nut en Genoegen & ENPKV 21 januari 2017

Zaterdag 21 januari vond onze jaarlijkse clubdag plaats samen met ENPKV Nijverdal. De sierduiven werden gekeurd door keurmeester B. Kleine en de konijnen door keurmeester G.Lenselink. De keuring was een open keuring, dus iedereen kon bij de keuring aanwezig zijn en vragen stellen.

In verband met het wettelijke tentoonstellings- en verzamelverbod was pluimvee helaas niet toegestaan. Keurmeester Wim Voskamp gaf daarom een lezing voor de kippenfokkers in plaats van dat er dieren gekeurd werden. Er was ook ruimte om alle vragen over rassen, fok, opfok etc. te stellen.

Het was een zeer geslaagde en gezellige clubdag!

Winnaars:

  • Mooiste sierduif doffer - Duitse Modena Schietti van Albert Berkhof
  • Mooiste sierduif duivin - Altenburger Trommelduif van Heike Stokvis
  • Mooiste konijn ram - Belgische Haas van H.Olthuis
  • Mooiste konijn voedster - Kleurdwerg van Aartje Post

Alle uitslagen kunt u hier bekijken.

Enkele foto's zijn op deze site te zien, een uitgebreider fotoverslag staat op onze facebookpagina: www.facebook.com/nutengenoegenvriezenveen


Clubdag Nut en Genoegen & ENPKV 16 januari 2016

16 januari werd weer een zeer geslaagde clubdag gehouden met de leden van Nut en Genoegen & ENPKV. De keurmeester voorzagen de dieren van een beoordeling onder toeziend oog van de fokkers en veel ervaringen en kennis werd uitgewisseld. De inwendige mens werd goed verzorgd met een heerlijke snertmaaltijd en onder het genot van een drankje werden de dieren en vele andere zaken besproken.

clubdag2016

De winnaars op deze clubdag waren: Mooiste Grote hoen, Twents Hoen van H. Enserink; Mooiste Dwerghoen haan, Chabo van R. Prinsen; Mooiste Dwerghoen hen, Antw. Baardkriel van G. Eshuis; Mooiste Watervogel, Dwerg Kuifeend van Rik Velten; Mooiste Siervogel, Japanse Kwartel van Justin Velten; Mooiste Sierduif doffer, Oosterse Roller Comb. Holtvluwer; Mooiste sierduif duivin, Italiaanse Meeuw van H. ter Harmsel; Mooiste Serama, Serama van B. Raamsman; Mooiste Konijn ram, Wener van F. Schippers; Mooiste konijn voedster, Tan van A.J. Kobes.

De prijzen bij de jeugd werden gewonnen door Justin Velten, Mooiste Watervogel met een Twentse Landgans & Mooiste Siervogel met een Japanse Kwartel en Anna kobes, Mooiste Konijn met haar Vlaamse Reus.

De gehele catalogus kunt u hier bekijken.


Clubdag Nut en Genoegen 17 januari 2015

Op zaterdag 17 januari werd de jaarlijkse clubdag gehouden van Nut en Genoegen Vriezenveen en ENPKV Nijverdal. De leden brachten 141 dieren in de kooien die door de keurmeesters werden gekerud terwijl tegelijkertijd uitgebreid uitleg werd gegevens aan de fokkers en het publiek. Een heerlijke maaltijd met snert, broodjes en toetjes gevolgd door de traditionele verloting en prijsuitreiking maakten de dag compleet. Met vereende krachten werd 's middags opgeruimd en was het al snel tijd voor een afsluitend drankje voor alle helpers. Wij kijken terug op een zeer geslaagde clubdag, iedereen bedankt voor de inzendingen, hulp en sponsoring!

De prijswinnaars van de clubdag 2015 waren:

mooiste grote hoen Brahma Alexander Bosveld
mooiste dwerghoen haan Wyandotte Angela Kerkdijk
mooiste dwerghoen hen Antwerpse Baardkriel Gerrit Eshuis
mooiste watervogel Kuifeend Rik Velten
mooiste siervogel Lachduif Koos Prins
mooiste sierduif Italiaanse Meeuw H. ter Harmsel
mooiste serama   B. Raamsman
mooiste konijn Belgische Haas Rick Prinsen
mooiste dwerghoen JEUGD Wyandotte Madelon Kerkdijk
moosite watervogel JEUGD Mandarijneend Yvonne Velten
mooiste siervogel    JEUGD Japanse Kwartel Justin Velten
mooiste konijn        JEUGD Vlaamse Reus Madelon Kerkdijk

De gehele catalogus kunt u hier bekijken.


Catalogus Clubdag 2014

Catalogus Clubdag


Clubdag Nut en Genoegen 18 januari 2014

Zaterdag 18 januari 2014 was weer de dag waarop de leden van Nut en Genoegen Vriezenveen en ENPKV Nijverdal gezamenlijk het tentoonstellingsseizoen afsloten. Om 07.00 uur werd er door enkele leden gestart met de opbouw van de kooien. Hans en Hans waren zo vriendelijk geweest de kooien vrijdagmiddag al op te halen en daardoor verliep de opbouw vlot. Om alle dieren een mooie plek te geven werd er nog wat gepuzzeld met de kooinummers maar bij binnenkomst van de leden had elk dier toch snel zijn plek gevonden.
De opening werd dit jaar verzorgd door Albert Berkhof. Bij de opening werd vanzelfsprekend nog stil gestaan bij het overlijden van ons gewaardeerd lid Guus Tijhof. Na gezamenlijk koffie te hebben gedronken gingen de keurmeesters onder toeziend oog van de clubleden aan het werk.
De keurmeesters van de dag waren: Wim Voskamp en Benno Schurink voor de hoenders en dwerghoenders, Arie Verboom voor de watervogels en oorspronkelijke duiven, Peter Oude Groothuis voor de konijnen en Wim Nieuwenhuis sr. voor de sierduiven. De keuring verliep bijzonder vlot en de keurmeesters waren te spreken over de inzendingen en de winnaars van de dag werden gekozen. Het is altijd weer leerzaam om de keurmeester aan het werk te zien!
Voorafgaand aan de prijsuitreiking was het natuurlijk tijd voor de traditionele snert met broodjes en was het weer tijd voor de verloting en door de verkoopkunsten van Henk Stegeman vonden de lootjes gretig aftrek.
Voor het eerst was Jorieke Hospers de secretaris van het hele gebeuren en omdat haar voorganger verhinderd was, stond ze er alleen voor. Dat de klus van tentoonstellingssecretaris heel geschikt voor haar is, heeft ze deze dag bewezen. Ook dit jaar was er weer een catalogus voor alle inzenders met daarin alle uitslagen en prijswinnaars. Deze catalogus is nu te bekijken op deze site.
Om 14.00 uur werd de prijsuitreiking gehouden en werd vervolgens nog wat nagepraat. Door de hulp van leden (en niet-leden!) van beide verenigingen is de hele dag leuk verlopen en geeft maar weer eens aan dat iedereen onze beide verenigingen een warm hart toedraagt!
Foto's van de dag zijn te vinden onder het kopje "foto's" op deze site.


Clubdag Nut en Genoegen 14 januari 2012

Zoals gebruikelijk werd er ook dit jaar aan het eind van het tentoonstellingsseizoen weer de clubdag gehouden.

Omdat er op vrijdagavond een verjaardag was in het clubgebouw van PV de Luchtbode kon er op zaterdagmorgen pas opgebouwd worden.
Ondanks dat enkele leden dit niet zagen zitten, stonden de kooien ruim voor 8.30 uur klaar en konden de 162 dieren ingekooid worden.
Eerst was er tijd voor een bakje koffie met de keurmeesters en vervolgens konden de dieren gekeurd worden.
Peter oude Groothuis keurde de konijnen , er waren er slechts 13 ingeschreven zodat hij uitgebreid de tijd kon nemen om met de fokkers over de dieren te praten.
Rene Snijders uit Langeveen verving de verhinderde Wim Nieuwenhuis en hij keurde de 17 aanwezige sierduiven waarbij de Nederlandse Helmduiven de winnaars werden.
Arie Verboom keurde de 34 siervogels  en 2 watervogels.
Ondanks dat de fokkers ook deelnamen aan de tentoonstelling in Haaksbergen werd er toch zeer goede kwaliteit dieren in de kooien gebracht.
Bij de grote hoeders waren24 dieren ingeschreven  en zij werden gekeurd door Wim Voskamp, kenner van zowel de fokkers als de dieren.
Hij keurde ook nog de Wyandotte dwerghoenders, waarvan er maar liefst 20 aanwezig waren.
Ook de Hollandse krielen waren ruim vertegenwoordigd, maar liefst 23 en zij werden gekeurd door Benno Schurink.
Hij keurde ook nog de Barnevelder, Antwerpse baardkrielen en de Chabo’s,  zodat er voor Arie Verboom nog de Watermaalse baardkrielen overbleven.
Na de keuring was er de snertmaaltijd met het toetje van de Zuivelhoeve en werd er door de dames nog wat geld binnengehaald middels een verloting.
Na het overleg tussen de keurmeesters werden de volgende winnaars bekend gemaakt:

mooiste grote hoen haan 18 Wyandotte Hans Smoes
mooiste grote hoen hen 19 Wyandotte Hans Smoes
mooiste grote hoen jeugdlid 4 welsumer Henk Jan Scherphof
mooiste dwerghoen haan 32 hollandse kriel Bet-Jan Kelder
mooiste dwerghoen hen 65 Watermaalse baardkriel Justin Velten
mooiste dwerghoen jeugdlid 65 Watermaalse baardkriel Justin Velten
mooiste watervogel 132 Carolina eend Yvonne Velten
mooiste oorspr.duif doffer 116 Lachduif grijs pastel Koos Prins
mooiste oorspr.duif duivin 111 Lachduif grijs pastel Koos Prins
mooiste oorspr.duif jeugdlid 109 Lachduif grijs pastel Janita Smelt
mooiste sierduif doffer 148 Nederlandse Helmduif Frits Hofstede
mooiste sierduif duivin 149 Nederlandse Helmduif Frits Hofstede
mooiste konijn ram 159 Pool Blauwoog Berend Hoff
mooiste konijn voedster 156 Wener Frits Schiiper

Na de prijsuitreiking kon iedereen een catalogus in ontvangst nemen en werd er nog wat nagepraat waarna om 14.00 uur de dieren uitgekooid werden.
De leden hielpen daarna allemaal een handje met opruimen en om 15.00 uur was alles weer achter de rug.


Clubdag Nut en Genoegen 15 januari 2011

Zaterdag 15 januari werd de clubdag weer gehouden in het gebouw van PV de Luchtbode in Vriezenveen.  Dit keer waren ook onze vrienden van de vereniging ENPKV uit Nijverdal van de partij omdat hun eigen locatie niet beschikbaar was.

Op vrijdagavond werden de kooien opgezet en op zaterdagmorgen vanaf 8.00 uur werden de dieren in de kooien gezet.  Na een kop koffie begonnen de 6 keurmeesters aan hun taak om de dieren van een predicaat te voorzien.

Peter Oude Groothuis keurde de 22 konijnen en vond dat de kwaliteit nogal wisselend was. Hij kon toch nog wel aantal mooie predicaten uitdelen. De winaars waren één van de oudste en één van de jongste leden, en wel Berend Hoff en Geert Jager.

De 59 Sierduiven werden gekeurd door Wim Nieuwenhuis, die daarmee de grootste keuring van de dag had.  Ook hier mooie predicaten en tevreden fokkers.

Voor Arie Verboom was het zijn eerste keuring bij de oorspronkelijke duiven na het met succes afgelegde examen op de Noordshow. Dat hij met recht bevoegd keurmeester is heeft hij bewezen: hij wist de duif van jeugdlid Janita Smelt, die dit seizoen al vele prijzen heeft gewonnen, feilloos aan kop te plaatsen.

Ook de watervogels werden door Arie, die werd bijgestaan door zijn vrouw Annie als schrijver, gekeurd en ook hier weer een jeugdlid die winnaar werd.

De 22 grote hoenders werden gekeurd door keurmeester Schurink, een man die zowel de fokkers als hun dieren door zijn grote ervaring inmiddels wel  kent. Het was een goede klas dieren met met mooie predicaten.

Er waren door de fokkers 100 dwerghoenders in de kooien gebracht en die werden gekeurd door de heren Voskamp, Geut en Schurink.  Een grote groep Hollandse krielen en Belgische rassen vielen op en ook de laatste dieren in deze grote groep waren bijzonder nl. Serama. 
Helaas voor de fokker zijn ze nog niet erkend en zij kregen dus alle 5 het predicaat NE.  Ook bij de dwerghoenders was er weer een jeugdlid die van de oudere en ervaren fokkers wist te winnen; Gerko v.d.Hout bracht een zwarte Hollandse kriel in de kooi die de mooiste hen van allen werd.

Na de keuring werd er genoten van de overheerlijke snert van Rieta en de toetjes van de Zuivelhoeve, waarna de prijzen door de beide voorzitters werden uitgereikt. Na het uitkooien en opruimen werd het clubgevoel aan de bar verder versterkt onder het genot van een drankje.

We willen graag iedereen bedanken voor de inzet en de gezelligheid en wat ons betreft gaan we volgend jaar op dezelfde manier verder.

Hieronder de winnaars van de prijzen van Nut en Genoegen, de winaars van ENPKV zijn terug te vinden op hun website; www.enpkv.nl

Winnaars

ras

eigenaar

Mooiste Grote Hoen:

Wyandotte

Hans Smoes

Mooiste Dwerghoen haan:

Wyandotte

Hans Smoes

Mooiste Dwerghoen hen:

Hollandse kriel

Gerko v.d.Hout

Mooiste Oorspronkelijke duif doffer:

Lachduif

Janita Smelt

Mooiste Oorspronkelijke duif duivin:

Lachduif

Jasper Smelt

Mooiste Watervogel:

Carolina eend

Yvonne Velten

Mooiste Sierduif:

Zuidduitse Schildduif

Albert Berkhof

Mooiste Konijn ram:

Pool blauwoog

Berend Hoff

Mooiste Konijn voedster:

Alaska

Geert Jager

     

Jeugdprijzen:

   

Mooiste Grote Hoen

Wyandotte

Rik Velten

Mooiste Dwerghoen:

Hollandse kriel

Gerko v.d.Hout

Mooiste Oorspronkelijke duif:

Lachduif

Janita Smelt

Mooiste Konijn:

Alaska

Geert Jager

Mooiste Watervogel:

Carolina eend

Yvonne Velten